Dziejsze
Msze Święte

07:00, 17:00
Więcej
>>

Pogrzeb

Pogrzeb katolicki
Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna. (por. 2Mch 12,43-45)

Wymagane dokumenty:
  •  akt zgonu
  •  zaświadczenie o udzielonych sakramentach np. jeśli zmarły przebywał pod opieką duszpasterską kapelana szpitalnego

Nie wyklucza się możliwości kremacji ciał wiernych zmarłych, jednak tylko wtedy, gdy nie została ona wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej. (KPK Kan. 1176 3)
Nie odprawia się pogrzebu chrześcijańskiego:
- notorycznym apostatom, heretykom i schizmatykom
- osobą, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
- jawnym grzesznikom, których pogrzeb sprawiłby publiczne zgorszenie wiernych;
którzy przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty.(KPK Kan. 1184 1)

NEWSLETTER

Jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w naszej parafi wpisz swój email.